REX Enforcall participa en el programa número 180 de “Ocupa’t”, el programa de Canal 9 que conecta la oferta i la demanda de trabajo en la Comunitat Valenciana.